ระบบการอบรม

ระบบการอบรม ของ ธนูโพชฌงค์
 1. ใช้ สายขาว ดั้ง 0 และสายดำ ดั้ง 1 – 7 จัดเป็น พื้นฐานการคัดเลือกคน ดูคน ดูนิสัยใจคอ ดูความสามัคคี จิตอาสา จำไว้ว่า ” นิสัย สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด” แม่ทัพต้องมีคุณธรรม เสียสละ มีไหวพริบ สติปัญญาพร้อม
 2. ระบบพี่สอนน้อง ดั้งสูงกว่าสอนดั้งต่ำกว่า สไตล์จีน ญี่ปุ่น และ เอเซียตะวันออก ยังถือว่าสำคัญ สายขาวดั้ง 4 ขึ้นไปเท่านั้น เป็นครูเทคนิค ( ด้านการยิง การจัดดอกไม้ การวาด ฯลฯ) ได้ แต่ สายฟ้าขึ้นไป จึง เป็นครูจิตวิญญาน ( เน้นกระบวนการสอน นิสัยการเรียนรู้ เทคนิคการสอน จิตวิทยา การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ) ได้
 3. เป้าหมาย ธพช คือ มุ่งหน้าพ้นทุกข์อย่างถาวร
ปรัชญาหลัก :-
 • ธนูไม่ได้มีเอาไว้ยิง
 • เป้าหมายที่ไม่มีเป้าหมาย (Targetless Target)
 • ฝึก “อานาปานสติ มหาสติปัฏฐาน โพชฌงค์ ” อย่างต่อเนื่อง
 • สมดุลทางโลกและทางธรรม เป็นสมดุลแบบในนอก ไม่ใช่แบ่งแยก
 • กีฬา และ ศิลปะ เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้น เพื่อดึงคนให้มาทางธรรม
ค่านิยม :-
 • “เน้นคุณภาพของสมาชิก ไม่เน้นปริมาณ”
 • “เมตตา ประกอบ สติและปัญญา”
 • ” กฏ กติกา มีมากไปก็เสียหาย ทุกอย่าง อยู่ที่ใจ สติ และ เมตตา”
 • “ทุกอิริยาบท คือ ฝึกๆๆๆ”
 • “Just Do iT ” ใช้ สติปัญญา ประดุจสายฟ้าตัดผ่านมายา
คำสอนเลอค่า จาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อกล้วย : ธนู ถ้าไม่นิ่ง ก็ยิงไม่ได้
คำสอนประจำใจ จาก พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงพ่อกัณหา : หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย

 

 

 

Bojjhanga Archery Club Training system

1. We use ranking system as a tool to screen and evaluate club member for theirs characteristics, behavior, unity and volunteer spirit. Remember that “Habit is the most important thing”. Senior must has moral, integrity, resourcefulness and willing to sacrifice.

 

2. Mentoring System

We adopt the approach in which higher ranking members teach and train lower ranking members. White belt level 4 could be mentors for skills training. i.e Archery, Ikebana, Drawing, etc., (focusing on facilitating teaching, craning habits, teaching techniques, psychology, emotional control, etc.

 

 

Our main philosophy

 • Bow is not for Shooting
 • Target less Target : Target without target shooting.
 • Keep practicing Anapanasati (Mindfulness of Breathing) Maha-satipatthana-sutta (The four foundations of mindfulness) and Bojjhanga (The Seven Factors of Enlightenment)
 • A well-balance state both worldly and spiritual, integrating inside out and outside in.
 • Sports and Arts are just tools to get people to Dhamma.

 

Club Values

 • “Focus on quality of member rather than quantity”
 • “Loving-Kindness mindfulness wisdom”
 • “Too many rules can be harmful. Everything is up to our mind, sati and loving-kindness”
 • “Every movement is practicing”
 • “Just do it” use your mindfulness wisdom as if thunder bolt cuts illusion.

 

Valuable teaching word from Vulnerable Luangpor Kluay

“if the bow is not still, you cannot shoot it”

 

Great Teaching from Vulnerable Luangpor Gunha

“Breath in Feeling Comfortable, Breath out Feeling Comfortable”