สนามธนูโพชฌงค์ 58 เมตร

  ในโอกาสท่านอาจารย์ ดร.วรภัทร์ 58 ปี จากความเมตตาของ 2 พี่น้อง “ร้านเครื่องเขียนยงเจริญ” จัดทำขึ้นเพื่อยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ในการฝึกปฏิบัติ โดยใช้ ‘ธนู’ เป็นเครื่องมือ ตามแบบแผนชมรมธนูโพชฌงค์ และสนามธนูแห่งนี้จะไม่สามารถสวยงามได้ ถ้าขาดความร่วมมือ.. ร่วมแรง.. ร่วมใจ.. จากทั้งพี่น้องสายขาว และสายดำประสานกำลัง เติมเต็มสนามธนูแห่งนี้ให้มีชีวิตขึ้นมา ❤ #ชมรมธนูโพชฌงค์ #BojjhangaArcheryClub #Archery #ยงเจริญ #ไร่นกฮูก #ไร่อยู่ดีมีสุข 6 … อ่านต่อ