นักยิงธนู รู้ว่ามีเป้า

นักยิงธนู รู้ว่ามีเป้า

และหันมาจัดระเบียบร่างกายตนเองก่อน

มาเน้นจัดร่างกายตั้งแต่สติที่เท้าถึงศีรษะ

นั่นคือ สร้างเหตุ ทำมรรค ย่อมได้ผล ได้นิโรธ

ต้องเห็นตนเองก่อน ค้นพบตนเองก่อน จัดตนเองก่อน

– อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ –

30 มิ.ย. 2559