…ห้าปีก่อน สมัยริเริ่มชมรมธนูโพชฌงค์

กราบ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้ก่อตั้งชมรมธนูโพชฌงค์

ห้าปีก่อน. สมัยริเริ่มชมรมธนูโพชฌงค์

ยิงธนูครั้งแรก. 11/11/2012. จับครั้งแรก.

เกิดลมหมุนกลางสนาม. ที่ สนามเอที. แล้วจู่ๆฝนก็ตกหนัก. ประมาณ 5นาที ก็หยุด

เริ่มยิงด้วยธนูแบบเทร็ดดี้(traditional archery). คือ ไม่มีศูนย์เล็ง

มันดูโบราณดี.

ตอนนั้น. กำลังเรียน ไท้เก็ก. จึง ยิงธนูแบบจีน. ราชวงค์ชิง. (Qing Dynasty). ด้วย

ตอนหลังค่อยมาเจอ คิวโด. และ. พัฒนามาเป็นแบบไทยๆ. คือ ธนูโพชฌงค์. ในเวลาต่อมา

*****************

ธนูโพชฌงค์. เป็นลูกผสม ไทย จีน ญี่ปุ่น. แต่ เน้น. การฝึกสติ

เดิมใช้ชื่อว่า ธนูไตรสิกขา

แต่. ชมรมฯ. เรามาใช้ ซ้อมและสอนกันที่ วัดพระรามเก้า

หลวงพ่อปิยโสภณ. ท่านเมตตา แนะนำว่า. กีฬาธนูนี้. ฝึกสติ.

จึงเป็นที่มา ที่พวกเราไปขอชื่อจากท่าน. เราจึงได้ คำว่า ธนูโพชฌงค์

***************

หลายท่าน. อาจจะจะนึกบทสวดโพชฌงค์ ที่ใช้สำหรับ. ขอพระอาพาธ ให้หายป่วยไข้

แต่ จริงๆแล้ว. โพชฌงค์ (Bojjhanga) คือ 7 ขั้นตอน ในการสิ้นกิเลส

ดังนั้น. ธนูโพชฌงค์. จึงถูกนำมาใช้. เพื่อ ฝึกสติ. ดีดความคิดจรออกไป และ ใจโล่งโปร่งสบาย

**************

ธนูโพชฌงค์. ไม่ใช่กีฬา. ไม่มีการแข่งขัน.

มีการสอบสายขาว. สายดำ. ดั้งต่างๆ. โดย ทดสอบทั้ง. การฝึกสติในขณะยิง. การจัดดอกไม้. วาดภาพ. ขี่ม้า. พายเรือ. ฯลฯ. รวมทั้ง จิตอาสา. และ ศึกษาพระธรรมด้วย

******************

 

28 พฤศจิกายน 2560

By- bowgy

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151249583049654&set=a.10150174569014654.319450.569934653&type=3&theater

 

พวกญี่ปุ่น ยิงธนู (คิวโด) แบบเซน คือ กายรู้กาย นิ่งแม่นไม่แม่นไม่สำคัญ แต่ กายรู้กายตลอดเวลา จนเป็นนิสัย ติดตัว ทำอะไรนอกสนามธนู ก็กายรู้กาย ตั้งแต่ หายใจเข้าออก ทุกอิริยาบท รู้อย่างต่อเนื่อง ก็จะ satori พบ true self ในที่สุด

(comment อจ.)