โพชฌงค์ วิปัสสนา (Bojjhanga Vipassana)

มาฝึกกายรู้กาย .. ให้ใจโล่งโปรงสบาย .. และ รู้เท่าทันความคิดจร.. กับ

โพชฌงค์ วิปัสสนา
(Bojjhanga Vipassana)

พื้นที่ในการร่วมกันออกกำลังใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติภาวนาในรูปแบบ SOTO ZAZEN
ทุกวันศุกร์แรกของเดือน
เวลา 19.30 น. – 21.30 น.
ณ โพรงกระต่ายใหม่ ชั้น 4
ตึก Cheer Somerset เอกมัยซอย 2

 

🙂 รายละเอียดกิจกรรม
🔹 สวดมนต์และแนะนำกิจกรรม
🔹ปฎิบัติในรูปแบบ SOTO ZAZEN (1 ชม )
🔹 AAR ( 3F ) รู้สึกอย่างไร ได้อะไร และจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไร ( 10 นาที )
🙂 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

LINE Official:
โพชฌงค์ วิปัสสนา (Bojjhanga Vipassana)
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

หรือ Facebook Page:
https://www.facebook.com/bojjhangavipassana
like us