เราจัดดอกไม้ หรือ ดอกไม้จัดเรา

7 ขั้นตอนของโพชฌงค์ ที่เรียงตามลำดับ

สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ

และอุเบกขา นั้นเกี่ยวเนื่องกับ

การจัดดอกไม้ได้อย่างไร

มาร่วมเรียนรู้ ผ่านการจัดดอกไม้

ในกิจกรรมพิเศษ

bojjhanga flower arrangement

มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน

.. ว่าสุดท้ายแล้วเราจัดดอกไม้

หรือดอกไม้ต่างหากที่จัด “ใจ” เรา ..

 

16 กันยายน 2017

By Pui