สนามธนูโพชฌงค์ 58 เมตร

 

ในโอกาสท่านอาจารย์ ดร.วรภัทร์ 58 ปี

จากความเมตตาของ 2 พี่น้อง “ร้านเครื่องเขียนยงเจริญ”

จัดทำขึ้นเพื่อยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ในการฝึกปฏิบัติ

โดยใช้ ‘ธนู’ เป็นเครื่องมือ

ตามแบบแผนชมรมธนูโพชฌงค์

และสนามธนูแห่งนี้จะไม่สามารถสวยงามได้ ถ้าขาดความร่วมมือ.. ร่วมแรง.. ร่วมใจ.. จากทั้งพี่น้องสายขาว และสายดำประสานกำลัง

เติมเต็มสนามธนูแห่งนี้ให้มีชีวิตขึ้นมา ❤

#ชมรมธนูโพชฌงค์

#BojjhangaArcheryClub

#Archery

#ยงเจริญ #ไร่นกฮูก #ไร่อยู่ดีมีสุข

6 ธันวาคม 2017

By wannika