วิธีซ่างเซี่ยอย่างง่าย ที่สำคัญต้องระวังเรื่องเข่าให้ดีนะคะ

วิธีซ่างเซี่ยอย่างง่าย ที่สำคัญต้องระวังเรื่องเข่าให้ดีนะคะ

เข่าต้องไม่เอียงไปข้างหน้าเวลาย่อ ใช้ถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกแล้วย่อลงไปเหมือนเวลาหย่อนก้นนั่งเก้าอี้ เข่าต้องตรง ระดับก้นตั้งฉากขนานกับพื้น ลองดูนะคะ

ขอบคุณเจ้าของภาพอธิบายประกอบ คุณอั้ม ด้วยนะคะ ^^

6 กรกฎาคม 2014

โบวกี้

https://www.facebook.com/bojjhangaarcheryclub/photos/pcb.328616717292035/328615747292132/?type=3&theater